MEVZUAT

İstanbul Telekom Abonelik Sözleşmesi İstanbul Telekom Abonelik Sözleşmesini indir [WORD]
İstanbul Telekom Abonelik Sözleşmesi [PDF]
Elektronik Haberleşme Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5809&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14269&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24039&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
Türk Ticaret Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
Türk Borçlar Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mevzuatları https://www.btk.gov.tr/kanunlar
29.04.2017 tarih ve 690 sayılı KHK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-2.htm
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6563&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
Evrensel Hizmet Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5369&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6331&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
İş Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4857&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
SMS / MESAJ İletileri Gönderirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar https://istanbulbttelekom.com.tr/sms-gonderirken-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar.php